Pravila nagradnog konkursa “KažiTi”

 

Organizator

Nagradni konkurs “KažiTi” organizuje Fond B92, Jevrejska 16, 11 000 Beograd, na internet sajtu samokazem.org i na Facebook stranici KažiTi u periodu od 05.02.2014. godine do 24.03.2014. godine.

Pravo učestvovanja

U ovom nagradnom konkursu mogu da učestvuju građani sa prebivalištem na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova, koji imaju između 16 i 26 godina, osim lica koja su zaposlena u Fondu B92, ili partnerskim organizacijama, kao i članovi njihovih porodica.

Učesnici mlađi od 18 godina, odnosno lica sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću moraju imati pisanu saglasnost roditelja, staratelja ili zakonskih zastupnika. Potpisanu pisanu saglasnost roditelja treba skenirati (ili fotografisati) i dostaviti putem e-maila na adresu konkurs.kaziti@gmail.com. Formular za pismenu saglasnost roditelja u pdf formatu možete da preuzmete na ovom linku (desni klik, pa izaberite "snimi" ili "save").  

Pravila učestvovanja na konkursu

Učesnici nagradnog konkursa – Aplikanti treba da pošalju video snimak u kom će snimiti sebe ili neku drugu osobu kako odgovara na jedno od 16 zadatih pitanja, ili na slobodnu temu. Jedan video snimak treba da sadrži odgovor na jedno pitanje i može da traje najviše 60 sekundi.

Aplikant, kao i osoba koja daje izjavu treba da imaju između 16 i 26 godina. Lica mlađa od 18 godina mogu da daju izjave samo uz pisanu saglasnost roditelja.

Video koji Aplikant šalje treba da sadrži odgovor na jedno od sledećih pitanja:

Šta bi uradio sa hiljadu evra? Gde vidiš sebe za pet godina? Šta te najviše nervira? Koje tri stvari bi stavio u vremensku sondu koja treba da se otvori za 500 godina? Šta treba da se dogodi danas da odeš na spavanje srećan? Čega se najvise plašiš? Čega si se najviše plašio kad si bio mali? Kada si poslednji put bio srećan? Gde si poslednji put bio u inostranstvu? Šta nikada nećeš probati? Šta je to kurčenje? Šta je to dosada? Šta je to bleja? Kakvu bi poruku ostavio na zidu? Šta je za tebe najveća nepravda?

Aplikant može da pošalje video i na slobodnu temu.

Aplikant šalje video preko formulara na internet stranici samokazem.org, na adresi http://samokazem.org/sr/kazi-ti.1.71.html. Sva videa koja žele da učestvuju u nagradnom konkursu moraju da budu poslata do 24. marta 2014. godine do ponoći (24h).

Svaki video treba da bude nazvan imenom onoga ko u njemu iznosi mišljenje i grada iz koga je ta osoba. Osoba koja šalje video, Aplikant treba da kao podatke ostavi svoje ime, prezime, adresu, broj telefona i datum rođenja. Organizator će ove podatke koristiti isključivo za slanje nagrada i one neće biti objavljene nigde na internetu, niti prosleđene trećim licima.

Organizator prihvata sve snimke nastale kamerom, fotoaparatom ili mobilnim telefonom koji ispunjavaju osnovne kriterijume kvaliteta – da se na njima jasno vidi osoba koja govori i da se jasno čuje ono što govori. Dozvoljena veličina fajla 100 MB. Dozvoljeni formati: .MOV, .mov, .MPEG4, .mpeg4, .MP4, .mp4, .AVI, .avi, .WMV, .wmv, .MPEGPS, .mpegps, .FLV, .flv, .3GPP, .3gpp, .WebM, .webm. Sva videa koja žele da učestvuju u nagradnom konkursu moraju da budu poslata do 17. marta 2014. godine.

Pošto pošalje video na sajt samokazem.org i isti bude objavljen, svaki Aplikant ima pravo da samostalno promoviše svoj video, s tim što je zabranjeno plaćanje promocije videa. Ako Organizator utvrdi da je video promovisan plaćanjem, ima pravo da diskvalifikuje Aplikanta.  

Video se šalje preko sajta samokazem.org (http://samokazem.org/sr/kazi-ti.1.71.html)

Kriterijumi

Pobednički video je video koji bude imao najviše reakcija na Facebook stranici KažiTi, na sajtu samokazem.org.

Prvu nagradu dobija osoba koja je poslala video koji je izazvao najviše reakcija, i pozitivnih i negativnih, ukupno.

Reakcija podrazumeva „like“, „dislike“, „comment“ na Facebook stranici KažiTi (facebook.com/kaziti01) na sajtu samokazem.org. Adresa kaziti.org, vodi na stranicu samokazem.org.

Važna napomena: „like“, „dislike“ i „comment“ opcije na Facebook profilima učesnika i sa Youtuba, se ne računaju kao reakcija i neće biti uzeti u obzir za rangiranje u nagradnom konkursu.

Tročlana komisija sastavljena od zaposlenih u Fondu B92 vodi računa o poštovanju svih pravila nagradnog konkursa, vrši prebrojavanje reakcija na svaki video, proglašava pobednika konkursa, odnosno video sa najviše reakcija i dodeljuje nagrade.

Trajanje nagradnog konkursa

Nagradni konkurs „KažiTi“ počinje 5. februara 2014. Rok za slanje videa je do 24. mart 2014 u ponoć.

Lajkovanje, nelajkovanje i komentarisanje videa traje do 9. aprila 2014. kada se u ponoć zatvara glasanje i proglašava pobednik nagradnog konkusa.

Nagrade

  • Aplikant koji je poslao video sa najviše reakcija osvaja prvu nagradu – trodenevno putovanje za dve osobe, za sebe i još jednu osobu po  Aplikantovom izboru, u grad po izboru: Beograd, Sarajevo, Skoplje, Ada Bojana ili Srebrno jezero.

  • Aplikant koji pošalje 10 i više videa osvaja slušalice, novčanik i majicu (nagrade se šalju poštom).

  • Aplikant koji pošalje 5 i više videa osvaja slušalice i novčanik (nagrade se šalju poštom).

  • Aplikant koji pošalje 3 i više videa osvaja slušalice (nagrada se šalje poštom).

  • Svi učesnici koji pošalju najmanje jedan video i njihov video bude objavljen, dobijaju „olovku“ za touch screen ekran (nagrada se šalje poštom).

Ni jedna od nagrada na nagradnom konkursu ne može da bude zamenjena za novac ili novčanu alternativu. Glavna nagrada ne može da se prenese na neko drugo lice.

Prava, obaveze i odgovornost  učesnika konkursa

Svaki poslati video mora da budu rad osobe koja ga je poslala, odnosno Apliaknta. Aplikant posebno izjavljuje da je video koji šalje njegov autorski rad, odnosno da poseduje autorska prava kao i prava koja se odnose na sve radove, umetničke izvedbe, audio/video zapise prikazane/snimljene u videu koje šalje, kao i da ne krši autorksa prava trećih lica, niti  bilo koji drugi zakon.

Video koji učestvuje na konkursu, pre slanja na sajt samokazem.org  ne sme da budu objavljena nigde drugde na Internetu.

Aplikant može da pošalje video samo uz  pristanak osobe koja se pojavljuje u videu, odnosno uz pristanak roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika ukoliko je lice koje se pojavljuje u videu ima manje od 18 godina, odnosno ima ograničenu ili oduzetu poslovnu sposobnost.

Ne postoji ograničenje koliko jedna osoba može da pošalje videa. Jedan video treba da odgovori na na jedno pitanje.

Prihvatanjem ovih uslova, Aplikant se saglašava da Organizator ima pravo da na svom veb sajtu i na svojoj facebook stranici, bez naknade za korišćenje autorskog prava, objavi njegovo autorsko delo -  video, kao i da koristi video za bilo koji promotivni materijal koji je u vezi sa ovim nagradnim konkrusom. Takođe Aplikant se obavezuje da za vreme trajanja konkursa neće ustupiti imovinska prava na autorskom delu trećim licima.

Svi učesnici konkursa, koji su osvojili nagrade i poklone ne snose nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima i nagradama koje su osvojili.

Prava, obaveze i odgovornost Organizatora

Organizator proglašava pobednički video jedan dan nakon završeka konkursa na sajtu samokazem.org i na stranici facebook.com/kaziti01. Autor videa biće kontaktiran nakon toga u vezi sa dogovorom oko izbora i organizacije putovanja.

Organizator će proslediti medijima ime pobedničkog videa, a ako se pobednik, aplikant  saglasi i njegovo ime i prezime, kao i grad iz koga dolazi. Organizator može uz saglasnost pobednika da organizuje  intervjue u cilju promocije konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne objavi zakasnela i tehnički neispravna videa.

Organizator je  ovlašćen  da odbije emitovanje i objavljivanje videa koji  podržava ili podstiče nasilje, ili podstiče na diskriminaciju lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, etničkoj ili drugoj grupi.

Organizator  je  ovlašćen  da odbije emitovanje videa koji sadrži izjave ili vizuelno  predstavljanje ili izaziva asocijacije koje se u okolnostima konkretnog slučaja mogu smatrati nepristojnim, koji sadrži govor mržnje, psovke ili uvrede, ili su na drugi način u suprotnosti sa zakonom.

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ostavi pogrešne, nepotpune ili netačne podatke te zbog toga Organizator ne može da ga kontaktira i da mu dodeli osvojenu nagradu.

Organizator ne snosi odgovornost ako pobednik konkursa ne ispunajva uslove putovanja, odnosno nema važeću putnu ispravu ili ne može da dobije vizu, te zbog tih ili sličnih problema ne može da koristi osvojenu nagradu. Takođe, Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ostavi pogrešne, nepotpune ili netačne podatke te zbog toga Organizator ne može da ga kontaktira i da mu dodeli osvojenu nagradu. U tom slučaju nagradu dobija drugoplasirani, odnosno trećeplasirani učesnik.

Pravo izmene opštih pravila konkursa

Zbog nepredviđenih okolnosti koje su van kontrole Organizatora i na koje Organizator ne može da utiče, nagradni konkus ili dodela nagrada može da bude odložena. Organizator će u tom slučaju, bez odlaganja, na sajtu samokazem.org izdati saopštenje o tome.

Prihvatanje pravila  i uslova korišćenja

Sve informacije o tome kako učestvovati u konkursu deo su uslova koriščenja ovog sajta. Slanjem videa, učesnik pristaje da video bude publikovan bilo gde na internetu. Pristankom na uslove korišćena, učesnik u konkursu pristaje na sva pravila i garantuje da ispunjava uslove konkursa.

Potvrđivanjem uslova korišćenja učesnik garantuje da ispunjava sve uslove učešća u konkursu.