Opšta pravila korišćenja

Korištenjem bilo kojeg segmenta platforme korisnik pristaje na sve predočene uslove korištenja.

1. Autorska prava

Platforma SamoKažem i KažiTi polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava sajta i podložno je tužbi. Materijali poslati na KažiTi podležu zaštiti autorskih prava prema pravilima video konkursa koji raspisuje Fond B92.

2. Prava i obaveze korisnika sajta

Svaki posetilac ima pravo da u kontakt formi platforme administratoru prijavi kao neodgovarajući, uvredljiv ili nedoličan bilo kakav dostupan sadržaj na stranicama praltforme. Ovakve prijave će biti razmotrene od strane administratora i pravnog tima i u korist korisnika biće razmotreno uklanjanje takvog sadržaja.

Obaveza korisnika platforme je da poštuje propisana pravila korištenja platforme. Korisnicima sajta je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili prepostavlja da sul ažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugima; lažno predstavljanje, odnosno u ime drugog pravnog ili fizičkog lica; svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada sajta ili bilo kog kompjuterskog softvera i/ilihardvera i telekomunikacione opreme. Zabranjeno je predstavljanje bilo kakve forme sadržaja (video, tekst, internet link, fotografija) koja na bilo koji način promoviše ili predstavlja nasilje ili bilo kakav oblik mržnje I netrpeljivosti po osnovu: pola, rase, dobi, nacionalnosti, seksualnog opredjeljenja, umanje nefizičke ili telesne funkcije, moralnih ili političkih ubjeđenja, socijalno-ekonomskog statusa, profesije ili zanimanja. Ovakav sadržaj biće uklonjen od strane administratora i u slučajevima grubljeg kršenja će biti postupano u skladu sa zakonom.